CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC

  Số 10 M2 TT6 Bắc Linh Đàm, Phố Đại Từ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

 0243 2252 666  hoặc  0936 312 456

 minhduc@maythicong.com.vn